Neurofilament Light Chain Levels in Multiple Sclerosis Correlate With Lesions Containing Foamy Macrophages and With Acute Axonal Damage

Aletta van den Bosch, Nina Fransen, Matthew Mason, Annemieke Johanna Rozemuller, Charlotte Teunissen, Joost Smolders, Inge Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neurofilament Light Chain Levels in Multiple Sclerosis Correlate With Lesions Containing Foamy Macrophages and With Acute Axonal Damage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences