Neuromelanin related ultra-high field signal intensity of the locus coeruleus differs between Parkinson's disease and controls

Amée F Wolters, Margot Heijmans, Nikos Priovoulos, Heidi I L Jacobs, Alida A Postma, Yasin Temel, Mark L Kuijf, Stijn Michielse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
46 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuromelanin related ultra-high field signal intensity of the locus coeruleus differs between Parkinson's disease and controls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences