Neuron-glia interactions in patients with type 2 diabetes.

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Begeleider(s)/adviseur
  • Huitinga, I., Promotor
  • Hol, E.M., Promotor
  • Yi, C.X., Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning16 dec. 2020
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit