neuron-specific expression of mutant superoxide dismutase is sufficient to induce amyotrophic lateral sclerosis in transgenic mice.

D. Jaarsma, E. Teuling, E.D. Haasdijk, C.I. de Zeeuw, C.C. Hoogenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2075-2088
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit