Neuronal α-amylase is important for neuronal activity and glycogenolysis and reduces in presence of amyloid beta pathology

Elin Byman, Isak Martinsson, Henriette Haukedal, , Gunnar Gouras, Kristine K Freude, Malin Wennström

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuronal α-amylase is important for neuronal activity and glycogenolysis and reduces in presence of amyloid beta pathology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences