Neuronal activity in the visual cortex reveals the temporal order of cognitive operations.

S. Moro, M. Tolboom, P.S. Khayat, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16293-16303
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit