Neuronal activity regulates hippocampal miRNA expression

S.M. Eacker, M.J. Keuss, E. Berezikov, V.L. Dawson, T. Dawson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

271 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuronal activity regulates hippocampal miRNA expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences