Neuronal atrophy, not cell death, is the main hallmark of Alzheimer's disease

D.F. Swaab, M.A. Hofman, P.J. Lucassen, A. Salehi, H.B.M. Uylings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

461 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-371
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume15
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit