Neuronal Cytoskeleton: Presynaptic Boutons as Hotspots for Activity-Dependent Microtubule Nucleation

Amélie Freal, Casper C Hoogenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

112 Downloads (Pure)

Samenvatting

Local microtubule remodeling plays a crucial role in controlling the transport of neuronal cargo. A new study reveals that excitatory en passant boutons in the axon are hotspots for activity-induced microtubule nucleation and provide tracks for interbouton vesicle trafficking.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R1307-R1309
TijdschriftCurrent Biology
Volume29
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuronal Cytoskeleton: Presynaptic Boutons as Hotspots for Activity-Dependent Microtubule Nucleation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit