Neuronal Cytoskeleton: Presynaptic Boutons as Hotspots for Activity-Dependent Microtubule Nucleation

Amélie Freal, Casper C Hoogenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuronal Cytoskeleton: Presynaptic Boutons as Hotspots for Activity-Dependent Microtubule Nucleation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds