Neuronal histaminergic system in aging and age-related neurodegenerative disorders.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)603-607
TijdschriftExperimental Gerontology
Volume48
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit