Neuronophagia in the motor cortex in amyotrophic lateral sclerosis

D. Troost, N. Claessen, J.J. van den Oord, D.F. Swaab, J.M.B.V. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

677 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)390-397
TijdschriftNeuropathology and Applied Neurobiology
Volume19
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit