Neurons in the human postmortem brain are still very much alive

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBrain Research
Volume1000
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit