Neuropathological correlates of parkinsonian disorders in a large Dutch autopsy series

H Geut, D H Hepp, E Foncke, H W Berendse, J M Rozemuller, I Huitinga, W D J van de Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuropathological correlates of parkinsonian disorders in a large Dutch autopsy series'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences