Neuropeptide alterations in the infundibular nucleus of Huntington's disease patients.

D.J. Van Wamelen, N.A. Aziz, J.J. Anink, R.A. Roos, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)198-205
TijdschriftJournal of Endocrinology
Volume25
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit