Neuropeptide changes in the suprachiasmatic nucleus in primary hypertension indicate functional impairment of the biological clock

V.D. Goncharuk, J.J. Heerikhuize, J.P. Dai, D.F. Swaab, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)320-330
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume431
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit