Neuropeptide FF2 receptor distribution in the human brain. An immunohistochemical study.

V.D. Goncharuk, J.H. Jhamandas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1544-1553
TijdschriftPeptides
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit