Neuroscience: Figured Out by Feedback to the Thalamus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

The lateral geniculate nucleus of the thalamus (LGN) is a relay nucleus between the retina and the visual cortex. A new brain imaging study shows that LGN activity is modulated by figure-ground organization, even when the figure and ground are presented to different eyes: a hallmark of a cortical feedback effect.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)R574-R577
TijdschriftCurrent Biology
Volume29
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 apr 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neuroscience: Figured Out by Feedback to the Thalamus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit