Neurosecretoire cellen en hun exohypothalame vezels tijdens de hersenontwikkeling bij de rat

D.N. Velis, R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)855-856
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume124
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit