Neurosteroid and GABA-A receptor alterations in Alzheimer's disease.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6-21
TijdschriftNeuroscience
Volume191
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit