Neurosteroid and neurotransmitter alterations in Parkinson's disease.

F. Di Michele, S. Luchetti, G. Bernardi, E. Romeo, P. Longone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)132-142
TijdschriftFrontiers in Neuroendocrinology
Volume34
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit