Neurosteroid biosynthetic pathway changes in substantia nigra and caudate nucleus in Parkinson's disease.

S. Luchetti, K. Bossers, G. Vanni Frajese, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)945-951
TijdschriftBrain Pathology
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit