Neurosteroid biosynthetic pathways changes in prefrontal cortex in Alzheimer's disease.

S. Luchetti, K. Bossers, S. Van de Bilt, V. Agrapart, R. Ramirez Morales, G. Vanni Frajese, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1964-1976
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume32
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit