Neurosurgical targets for compulsivity: What can we learn from acquired brain lesions?

M. Figee, I. Wielaard, A. Mazaheri, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)328-339
TijdschriftNeuroscience & Biobehavioral Reviews
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit