Neurotransmitters and neuropeptides in depression.

A.M. Bao, H.G. Ruhe, S.F. Gao, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)107-136
TijdschriftHandbook of Clinical Neurology
Volume106
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit