Neurowetenschappen

D.F. Swaab, G.J. Boer, H.B.M. Uylings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-139
TijdschriftInnovatieve Ontwikkelingen in de Neurowetenschappen, Jaarboek Gezondheidsraad 1985
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit