Neveneffecten van bestrijdingsmiddelen op terrestrische ecosystemen

G.R. de Snoo, F.M.W. De Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-77
TijdschriftMilieu : tijdschrift voor milieukunde
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit