Never Sell Shell. A History of Royal Dutch Shell [Review of: J. Luiten van Zanden (2007) A History of Royal Dutch Shell]

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftThe Low Countries
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit