New and Interesting Fungi. 1

P.W. Crous, René K Schumacher, Michael J. Wingfield, A. Akulov, S. Denman, J. Roux, Uwe Braun, T.I. Burgess, A.J. Carnegie, K.Z. Váczy, E. Guatimosim, P.B. Schwartsburd, Robert W. Barreto, Margarita Ines Hernandez Restrepo, L. Lombard, J.Z. Groenewald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New and Interesting Fungi. 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology