New and interesting fungi. 11. Eucalyptus leaf fungi

P.W. Crous, E.J. van der Linde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  370 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)300-304
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume59
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit