New and interesting fungi. 13. Foliicolous microfungi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  273 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)602-610
  TijdschriftSouth African Journal of Botany
  Volume59
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit