New and revisited species in Aspergillus section Nigri

J. Varga, J.C. Frisvad, S. Kocsube, Balázs Brankovics, B. Toth, G. Szigeti, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-17
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift69
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit