New Beginnings come to an end: late Gewina, Studium, and the changing tides of history of science in the Low Countries, 1998–2019

Geert Somsen, I.J.J. Nieuwland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New Beginnings come to an end: late Gewina, Studium, and the changing tides of history of science in the Low Countries, 1998–2019'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences