New beginnings without new heroes? 1791-1804 Haitian Revolution and the 2010 Earthquake in Nick Lake’s In Darkness (2012)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftKarib: Nordic Journal for Caribbean Studies
Volume4(1)
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit