New coelomycetes occurring on Restionaceae

S. Lee, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-128
  TijdschriftSydowia
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit