New ECCO model documents for Material Deposit and Transfer Agreements in compliance with the Nagoya Protocol.

G.J.M. Verkley, Giancarlo Perrone, Mery Pina, Amber Hartmann Scholz, Joerg Overmann, Aurora Zuzuarregui, Iolanda Perugini, Benedetta Turchetti, Marijke Hendrickx, Glynn Stacey, Samantha Law, Julie Russell, David Smith, Nelson Lima

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftFEMS Microbiology Letters
Volume367
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - mrt. 2020

Citeer dit