New Family of Deep-Sea Planktonic Copepods, the Paralubbockiidae (Copepoda: Poecilostomatoida)

G.A. Boxshall, R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)163-173
  TijdschriftBiological Oceanography
  Volume6
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit