New foliar pathogens of Eucalyptus from Australia and Indonesia

P.W. Crous, M.J. Wingfield, C. Mohammed, Z.Q. Yuan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  39 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)527-532
  TijdschriftMycological Research
  Volume102
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit