New foliicolous species of Cladosporium from South America

K. Schubert, A. Greslebin, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'New foliicolous species of Cladosporium from South America'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences