New frontiers in international retirement migration

R. King, E. Cela, T. Fokkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1205-1220
TijdschriftAgeing & Society
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mei 2021

Citeer dit