New host of Bracon intercessor Nees f. megasomides Strand (Hymenoptera: Braconidae), a parasite of Agapanthia villosoviridescens DeGeer (Coleoptera: Cerambycidae) in salt marshes

C. Van Achterberg, M.A. Hemminga, J. Van Soelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-29
  TijdschriftZoölogische Mededelingen
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit