New hyphomycetes from Restionaceae in the fynbos: Parasarcopodium ceratocaryi gen. et sp. nov. and Rhexodenticulata elegiae sp. nov.

V. Mel'nik, S. Lee, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)19-28
  TijdschriftMycological Progress
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit