New insights concerning the occurrence of fungi in water sources and their potential pathogenicity

B.R. Oliveira, M.T. Barreto Crespo, M.V. San Romão, M.J. Benoliel, R.A. Samson, V.J. Pereira

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  61 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'New insights concerning the occurrence of fungi in water sources and their potential pathogenicity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Engineering & Materials Science

  Chemical Compounds