New insights in dermatophyte research

Yvonne Gräser, Michel Monod, Jean Philippe Bouchara, Karolina Dukik, Pietro Nenoff, Alexandra Kargl, Christiane Kupsch, Ping Zhan, Ann Packeu, Vishnu Chaturvedi, Sybren De Hoog

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New insights in dermatophyte research'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences