New insights into the systematics of Bactrodesmium and its allies and introducing new genera, species and morphological patterns in the Pleurotheciales and Savoryellales (Sordariomycetes)

Martina Réblová, Margarita Hernández-Restrepo, Jacques Fournier, Jana Nekvindová

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New insights into the systematics of Bactrodesmium and its allies and introducing new genera, species and morphological patterns in the Pleurotheciales and Savoryellales (Sordariomycetes)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences