New Law, New Villages? The new Village Law could substantially change Indonesia’s villages. Not necessarily for the better

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInside Indonesia
Volume128
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit