New Molecular Markers Distinguishing Fonsecaea Agents of Chromoblastomycosis

Gabriela X. Schneider, Renata R. Gomes, Amanda Bombassaro, Kassiely Zamarchi, Morgana F. Voidaleski, Flavia F. Costa, Aniele C. R. Leao, Bruna J. F. S. Lima, Bruna S. Soley, Israella R. Colombo, Giovanna Z. Candido, Mohammad J. Najafzadeh, Jiufeng Sun, Conceicao M. P. S. de Azevedo, Sirlei G. Marques, G. Sybren de Hoog, Vania A. Vicente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)493-504
TijdschriftMycopathologia
Volume184
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2019

Citeer dit