New multilocus sequence typing primers to enable genotyping of AD hybrids within the Cryptococcus neoformans species complex

Massimo Cogliati, Frederic Roger, Wieland Meyer, Vincent Robert, Sébastien Bertout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'New multilocus sequence typing primers to enable genotyping of AD hybrids within the Cryptococcus neoformans species complex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences