New nematicidal and antimicrobial secondary metabolites from a new species in the new genus, Pseudobambusicola thailandica

Zeljka Rupcic, Clara Chepkirui, Margarita Hernandez-Restrepo, Pedro W. Crous, Janet Jennifer Luangsa-ard, Marc Stadler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
TijdschriftMycoKeys
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 mrt. 2018

Citeer dit