New ochratoxin A or sclerotium producing species in Aspergillus section Nigri

RA Samson, JAMP Houbraken, AFA Kuijpers, JM Frank, JC Frisvad

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  228 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)45-61
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift50
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit